Pilotní projekt – vzdělávací exkurze Lidice

Pilotního projektu se zúčastnilo devět základních škol. Celkem jsme zorganizovali 13 exkurzí, jichž se zúčastnilo takřka 450 žáků z 5. a 9. ročníku ZŠ a více než 30 pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ. Zejména pedagogům děkujeme za přípravu žáků před exkurzí a následně za aktivní přístup při exkurzi samotné, dále pak děkujeme řidičům firmy PRAGOTOUR s. r. o. za hladký průběh exkurzí při přepravě školních skupin a v neposlední řadě lektorkám Památníku Lidice za skvěle vedené vzdělávací programy.

A jak námi organizované exkurze vnímají školy, které se jich zúčastnily? Odpovědi naleznete zde.

10 dubna, 2017