Programy

Vzdělávací exkurze, které nabízíme v tomto školním roce:

PAMÁTNÍK LIDICE

Poprvé do galerie / 1. ročník

Galerie může být zajímavým místem – plná her, zábavy a poznání. Stanete se sochami, malíři i zkušenými návštěvníky. Program formou dramatických a výtvarných metod.
Cíl programu: Žáci se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Program rozvíjí představivost a fantazii dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Každé dítě si odnese vstupenku, kterou si samo zakoupí, návštěvnický průkaz a vlastní výtvarné dílo. Program probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. První část programu je zaměřená na metody dramatické výchovy a seznámení s hlavními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Druhá část je věnována výstavě, práci v interaktivním koutku a výtvarné činnosti.

Galerie plná smyslů / 2. ročník

Galerie může být plná příběhů a pohádek. Prožijeme příběh s kamarádem Smyslínem, který nás provede výstavou a naučí nás, že díla můžeme vnímat i jinak než pouze očima. Program formou dramatických a výtvarných metod.
Cíl programu: Žáci se seznámí s výstavou galerie formou příběhu a her. Program je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání, žáci objevují podstatné vlastnosti předmětu, vnímají a rozlišují věci pomocí hmatu. Na základě tvořivých činností vstupují do příběhu, spolupracují a rozvíjí svou představivost. Program probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. Celý program probíhá v prostoru výstavy a v interaktivním koutku. Každé dítě si odnese diplom.

Co mi sochy vyprávěly / 5. ročník

Příběh Lidic očima sochařů
Je možné vyjádřit historii výtvarným uměním? Co nám mohou sochy sdělovat? Staňte se na chvíli sochaři a objevte řeč soch.
Cíl programu: Žáci se učí rozeznávat a porovnávat základní materiály pro sochařskou tvorbu. Prostřednictvím soch sledují a vyprávějí tragický příběh Lidic. První část programu je zaměřena na výtvarné umění, součástí je prohlídka expozic. Druhá část, věnovaná historii Lidic, probíhá na pietním území a je zakončena návštěvou multimediální expozice muzea.

Lidice – kronika jedné vesnice / 9. ročník

Multimediální vzdělávací program s odborným výkladem 
Konkrétní výpovědi lidických žen a dětí, konkrétní osudy přeživších lidické tragédie v historických souvislostech
Cíl programu: Žáci se na základě interaktivního DVD seznámí s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Žákům se propojí tyto historické události s dalšími dějinnými souvislostmi 2. světové války. Struktura výukového DVD je daná kapitolami, doplněnými originálními filmovými záběry, fotografiemi a autentickými výpověďmi obětí, historiků a jiných význačných osobností. Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Příběh obce Lidice / 9. ročník

Historická sbírka Památníku Lidice jako průvodce lidickou tragédií
Jaký význam mají pro výklad historie dobové materiály a co vše lze vyčíst ze sbírkových předmětů?
Cíl programu: Žáci se na základě digitalizovaných materiálů historické sbírky naučí využívat dobové materiály k interpretaci historického období. Program probíhá v muzeu, vzdělávacím středisku a na pietním území.

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

Neporazitelní husité / 4. a 5. ročník

Cíl programu: Žáci si osvojí  válečnou strategii husitských hejtmanů a dokážou zorganizovat stavbu vozové hradby. Seznámí se s typy husitských zbraní, poznají zbraně venkovských bojovníků i zbraně měšťanů, objeví sílu a význam palných zbraní. S pomocí velkého modelu dokážou vysvětlit, jak husité dobývali hrady. Na vlastní kůži se přesvědčí o váze středověké zbroje.

Boží bojovníci / 7. ročník

Cíl programu: Žáci se pokusí utvořit si vlastní názor na husitství. Objeví historické a společenské pozadí husitských válek. Získají informace o klíčových událostech husitské revoluce. Blíže se seznámí s husitskou taktikou boje. Zamyslí se nad kusými a někdy i nepravděpodobnými zprávami o nejznámějších bitvách husitů, jejich výpravami za hranice českých zemí. Také budou přemýšlet o temné stránce války a obrovských sumách vydávaných na válečná tažení. Uvědomí si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli.

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU

Cesta do pravěku / 4. a 5. ročník

Cíl programu: XXX.

Cesta do pravěku II. / 6. ročník

Cíl programu: XXX.

Na Vánoce dlouhý noce / 1. až 6. ročník (prosinec)

Cíl programu: XXX.

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

S havířem do práce / 1. a 2. ročník

Cíl programu: XXX.

Montánní průzkum dolu Vojtěch a Prokopské štoly / 3. a 4. ročník

Cíl programu: XXX.

Montánní průzkum dolu Vojtěch, Prokopské štoly a Wasserlaufu / 5. a 6. ročník

Cíl programu: XXX.

Geologická exkurze / 7. až 9. ročník

Cíl programu: XXX.

Příbramské betlémy / 1. až 6. ročník (prosinec)

Cíl programu: XXX.