Třetí rok za námi

Ve školním roce 2018/2019 jsme opět realizovali vzdělávací exkurze. V období leden až duben 2019 jsme společně se základními školami uskutečnili 15 exkurzí, kterých se zúčastnilo 629 žáků a 53 pedagogů. Nejvíce výukových programů jsme opětovně absolvovali v Památníku Lidice, Husitském muzeu v Táboře a nově pak i v Prácheňském muzeu v Písku a Hornickém muzeu Příbram. 

Za tři roky existence neziskové organizace Dalekohleď jsme pro vás ve spolupráci s našimi partnery zrealizovali celkem 41 exkurzí, jichž se zúčastnilo 1 555 žáků v doprovodu 122 pedagogů.

Tímto děkujeme zejména všem lektorkám a lektorům Památníku Lidice, Husitského muzea v Táboře, Prácheňského muzea v Písku a Hornického muzea Příbram za výborně připravené a vedené vzdělávací programy, řidičům společnosti PRAGOTOUR s. r. o. za bezproblémovou přepravu všech skupin na místa určení a v neposlední řadě samozřejmě vám, školám, že jste se s námi vydali za poznáváním minulosti přímo do míst, kudy kráčely dějiny.

Těšíme se na další spolupráci.

Dalekohleď, z. ú.

9 srpna, 2019