O nás

Nevíte, jak žáky komplexně seznámit s důležitými tématy jednotlivých vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu?
Přemýšlíte, jak smysluplně propojit jedno vzdělávací téma napříč vyučovacími předměty?
Rádi byste podpořili teoretické znalosti žáků praktickými dovednostmi?
Preferujete výuku v terénu?
Chcete načerpat nové nápady na vlastní vzdělávací projekty?
Potřebujete zajímavé podpůrné vzdělávací materiály?

Zkuste to s námi.

Nabízíme výukové tematicky zaměřené exkurze. Naší prioritou je komplexní pojetí daného tématu exkurze. Program přizpůsobíme vašemu školnímu vzdělávacímu programu a specifikům vaší výuky. Zaměřujeme se především na vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a příroda. Propojujeme výuku s opravdovým zážitkem. Hlavním smyslem programu je pochopení vzájemných souvislostí v co nejširším spektru.

Jak exkurze probíhá aneb před exkurzí, její průběh a po exkurzi:

  • téma probíráte s žáky ve škole dle vašeho školního vzdělávacího programu;
  • pro podporu výuky vám zašleme zpracovaný učební list včetně metodického listu pro učitele;
  • následuje samotná exkurze na vybrané místo;
  • v průběhu cesty autobusem promítáme žákům krátký tematicky zaměřený dokument;
  • na místě samotném probíhá to nejdůležitější, tedy vlastní vzdělávací program, který zajišťuje tamější organizace (muzeum, památník apod.);
  • ve vyučovací hodině bezprostředně po exkurzi vám doporučujeme využít zaslaný pracovní list, který slouží jako reflexe daného tématu.