Společně DALEKO HLEDíme již druhý rok!

Školní rok 2017/2018 je za námi, a tak nastal ten správný čas pro stručný přehled naší dosavadní činnosti. V lednu až březnu roku 2018 jsme v součinnosti se 7 školami zrealizovali celkem 13 exkurzí. Samozřejmě jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Památníkem Lidice z předchozího roku. Letos jsme však rozšířili naše portfolio i o nabídku exkurzí do Husitského muzea v Táboře. Výukové programy v obou těchto institucích navštívilo celkem 500 žáků v doprovodu 40 pedagogů, kteří opět měli možnost využít připravené výukové materiály. 
Za dva roky existence neziskové organizace Dalekohleď jsme pro vás ve spolupráci s našimi partnery zrealizovali celkem 26 exkurzí, jichž se zúčastnilo 950 žáků v doprovodu 70 pedagogů z 11 škol, 21 exkurzí směřovalo do Lidic a 5 do Tábora.
Tímto děkujeme zejména lektorkám Památníku Lidice a Husitského muzea v Táboře za výborně připravené a vedené vzdělávací programy, řidičům společnosti PRAGOTOUR s. r. o. za bezproblémovou přepravu všech skupin na místa určení a v neposlední řadě samozřejmě vám, školám, že jste se s námi vydali za poznáváním minulosti přímo do míst, kudy kráčely dějiny. 
Těšíme se na další spolupráci.
Dalekohleď, z. ú. 
23 července, 2018