Napsali o nás

 

Exkurze do Lidic
ZŠ Průhonice, 9. ročník

Exkurze 1. ročníku do Lidické galerie
ZŠ a MŠ Ďáblice, 1. ročník

Exkurze žáků 9. tříd do Lidic
ZŠ a MŠ Ďáblice, 9. ročník

Za husity do Tábora
ZŠ a MŠ Ďáblice, 9. ročník

Historická exkurze 4. tříd do Tábora
ZŠ a MŠ Ďáblice, 4. ročník


Na začátku druhého pololetí, právě když je druhá světová válka probírána, jsme s deváťáky využili nabídky exkurze do Lidic. Osud této obce zná každý z hodin dějepisu. Avšak návštěva autentických míst byla úplně jiným, velmi emotivním zážitkem. Program začal v Lidické galerii a již tam bylo jasné, jak se naši deváťáci změnili. Intenzivně vstřebávali všechny informace, neobvykle v klidu a jakoby v napětí. Po prohlídce pietního území a muzea jsem je už nepoznával. Zaražení, smutní a plni otázek, jak se to mohlo stát. To bylo pro mě nejcennější zkušeností. Děti jsou pořád stejné. Citlivé, přemýšlivé, chtějí svět lepší, spravedlivý. Pokud jsou jim informace předávány zajímavě, zážitkově, přirozeně je přijímají. Děkuji za exkurzi, která byla velmi profesionálně připravena.
ZŠ a MŠ Ďáblice, 9. ročník


Exkurze do Lidic byla velmi zajímavá a poučná. Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, že to, co jsme se učili ve vlastivědě, se opravdu stalo. Seznámily se zblízka a přiměřeně jejich věku s událostí, která pro ně byla do té doby nepředstavitelná. Tato exkurze obohatila nejen výuku vlastivědy, ale především děti samotné. Rozhodně na konci programu měly o čem přemýšlet. Přesto tento zážitek žáci hodnotili pozitivně a byli rádi, že se mohli do Lidic podívat a dozvědět se víc o naší historii.
ZŠ a MŠ Ďáblice, 5. ročník


Genius loci – Lidice

ZŠ Průhonice, 5. a 9. ročník


Dne 6. 3. 2017 se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnily exkurze do Památníku Lidice, kterou pořádala nezisková organizace Dalekohleď, z. ú. S organizací jsme byli velmi spokojeni. Děti před exkurzí dostaly učební listy, ve kterých byly obsaženy stručné informace k událostem 2. světové války a vypálení Lidic. Od organizátora jsme obdrželi i pracovní listy, jejichž vyplněním po návratu z exkurze si žáci vědomosti upevnili. Program v Památníku byl připraven vhodně k věku a znalostem dětí. Doprava do Lidic a zpět proběhla bez problémů. Vše se odehrávalo dle připraveného harmonogramu, který nám byl koordinátorem zaslán před exkurzí. Po návratu děti konstatovaly, že se jim exkurze líbila, ale téma bylo smutné. Alespoň vědí, že život může být i o takových hrůzách. Za uspořádání exkurze s velice příjemnou cenou velmi děkujeme a rádi se zúčastníme další.

ZŠ Kostelec u Křížků, 4. a 5. ročník


Tímto bychom chtěli poděkovat neziskové organizaci Dalekohleď za velice zajímavou exkurzi do Lidic, kterou jsme podnikli společně s žáky 5. ročníku ZŠ Zvole. Pár dnů předem jsme dostali pracovní listy, které navazovaly na probírané učivo ve vlastivědě. Děti vše zaujalo, vyhledaly odpovědi na otázky. V Lidicích se nás ujala příjemná průvodkyně, se kterou jsme pracovali nejdříve v prostorách muzea a pak jsme se přesunuli do venkovní expozice. Na děti velmi zapůsobil výklad i možnost vidět vše na vlastní oči. Cestou kladly všetečné otázky. Většina dětí se vracela domů rozhodnuta se sem vrátit i s rodiči.
ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice, 5. ročník


Exkurze se nám velmi líbila, organizačně byla velmi dobře zajištěna, skladba programu byla zajímavá a pestrá a program postupně gradoval. Obě paní průvodkyně byly výborné. Děkujeme, myslíme, že děti i dospělý doprovod si odnesly cenné prožitky a mnoho námětů k zamyšlení.
ZŠ Radotín, 5. ročník


Zamyšlení z Lidic od Jolanky z 5.A
ZŠ Davle


Za nás bylo vše v pořádku, řidič přijel včas, byl velmi ochotný, v Lidicích vše zařídil. Program v muzeu, prohlídka pietního území i galerie byla zajímavá a působivá. Moc děkujeme za zprostředkování exkurze a možnost využít vašich služeb.
ZŠ Davle, 9. ročník


Všechno proběhlo úplně úžasně, moc děkujeme a těším se na další spolupráci.
ZŠ Zvole, 5. ročník


Deváťáci navštívili Lidice
ZŠ Kamenice, 9. ročník